poniedziałek, 5 lutego 2024

BEZPŁATNA Linia Wsparcia dla osób i rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi trudnościami życiowymi.

 


BEZPŁATNA Linia Wsparcia dla osób i rodzin borykających się z uzależnieniami i innymi trudnościami życiowymi.

Zespół ekspertów, w tym m.in. psychologów, terapeutów uzależnień i psychoterapeutów,  jest gotowy, by pomóc!📞 Kontakt: 800 800 607 (linia bezpłatna)

🕓 Godziny działania: dni robocze, 16:00 - 20:00


Linia wsparcia koncentruje się na zapobieganiu, walce i łagodzeniu konsekwencji uzależnień, zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i uzależnień behawioralnych, oraz udziela specjalistycznego wsparcia dla wszystkich potrzebujących mieszkańców woj. małopolskiego.

 

poniedziałek, 8 stycznia 2024

Pakiet książek terapia pedagogiczna część I i część II

 

Serdecznie zapraszam do zakupu. 

część I - Książka napisana została z myślą o nauczycielach i terapeutach pracujących z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Można w niej znaleźć programy rewalidacji, które pomogą w codziennych obowiązkach oraz scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje:
- wzrokową,
- słuchowo-językową,
- koordynację wzrokowo-ruchową
oraz dla uczniów z innymi zaburzeniami m.in. zespół Aspergera, zespół Downa, afazja, autyzm, upośledzenie w stopniu lekkim, z niedosłuchem.

W poradniku zamieszczone są wzory opinii wydawanej dla rodziców, zespołu orzekającego oraz wzór karty zajęć rewalidacyjnych, oraz korekcyjno-kompensacyjnych.

Część II -Książka jest drugą częścią publikacji na temat terapii pedagogicznej. Poradnik napisany jest z myślą o nauczycielach, terapeutach, pracujących z uczniami szkoły podstawowej (klasy 5–8) ze specyficznymi trudnościami. Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, spowodowane opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych oraz językowych. Ze względu na wielowymiarowość problemu wymagana jest skuteczna organizacja pracy z uczniami.

Publikacja zawiera pięć rozdziałów. Cztery pierwsze rozdziały zawierają scenariusze zajęć z opracowanymi kartami pracy, gotowymi do wykorzystania podczas terapii z podziałem na zaburzone funkcje: poznawcze, wzrokowe, słuchowo-językowe oraz motywacja i emocje. W rozdziale piątym znajdują się dodatkowe karty pracy do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz program rewalidacji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Nauczyciele/terapeuci, którzy sięgną po tę publikację zyskają gotowe scenariusze zajęć z opisanymi celami ogólnymi i szczegółowymi opartymi na ćwiczeniach (przy każdym opisie ćwiczeń zostały wymienione procesy, które są usprawniane), z podanym wiekiem uczniów, z którymi można pracować na przedstawionym materiale.

Pakiet książek - terapia pedagogiczna

Moja najnowsza publikacja już w zapowiedziach w Wydawnictwo Difin

 Serdecznie polecam, książka jest drugą częścią terapii pedagogicznej, tym razem scenariusze, ćwiczenia , karty pracy dostosowane dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej (5 -8 klasa).Terapia pedagogiczna część 2 .

poniedziałek, 23 października 2023

Terapia pedagogiczna część II - moja najnowsza książka już w wydawnictwie.

Rozpoczęły się prace wydawnicze nad moją najnowsza publikacją. Terapia pedagogiczna  - scenariusze zajęć z gotowymi kartami pracy dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej. - część II. poniedziałek, 9 października 2023

wtorek, 8 sierpnia 2023

Kolejna część książki Terapia pedagogiczna się tworzy:)

 Jeszcze wakacje, lecz zaczęłam pracę nad nowymi publikacjami z terapii pedagogicznej. Będzie to druga część już powstałej książki - https://ksiegarnia.difin.pl/terapia-pedagogiczna....

Poza tym tworzę grę dydaktyczną na percepcje wzrokową oraz karty pracy dla uczniów z SPE szkół ponadpodstawowych.