czwartek, 6 czerwca 2019

opinia o publikacji : Spółgłoski do przytulania. Poznawanie liter przez zmysły, wrażenia i zabawę” .

Kochani w ostatnim czasie zostałam poproszona o wyrażenie Swojej opinii na temat  książki Spółgłoski do przytulania.  Poznawanie liter  przez zmysły, wrażenia i zabawę”.  Autorkami są   Dominika Małecka-Buźniak oraz Agata Duraj.  Niniejsza publikacja jest niezwykle interesująca i praktyczna w swoim zastosowaniu. Z problematyką poruszoną w tej książce z całą pewnością spotka się nie tylko nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ale również rodzic na początku edukacji swoich dzieci.  Niektórzy uczniowie mają bardzo wiele problemów i trudności z nauką liter, dopasowaniem  dźwięku do graficznego symbolu litery.

 Autorki książki wychodzą na przeciw trudnością związanym z nauką rozpoznawania, pisania i czytania liter, opracowały ćwiczenia, które opierają się na uczeniu polisensorycznym              ( wielozmysłowym), co pozwala uczniom na odbiór  nauki wieloma zmysłami. Jak wiadomo każdy z nas ma odmienny styl uczenia się ( wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny) więc taka propozycja jest bardzo korzystna i trafia do każdego ucznia. 
Ponadto publikacja dotyczy nie tylko nauki liter ale także rozwoju bardzo cennych umiejętności dla dzieci, które rozpoczynają swoją „przygodę” z nauką czytania i pisania. Są to m.in. percepcja wzrokowa, słuchowa, pamięć wzrokowa i ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa i słuchowo – ruchowa,  motoryka mała i orientacja przestrzenna.

Kształtowanie nawyków poprawnego pisania u dziecka, wiąże się nie tylko z graficzną stroną pisma, lecz jednocześnie uwzględniając jego formy stylistyczne, poprawnościowe oraz kompozycyjno -treściowe. Książka w bardzo przejrzysty sposób pozwala na utrwalenie wprowadzanych kolejnych liter poprzez działania  polisensoryczne.  Uczenie się poprzez wiele zmysłów przynosi najbardziej oczekiwane efekty. Uczniowie dzięki zaproponowanym ćwiczeniom nie tylko umacniają obraz graficzny poznawanej litery, lecz także zdobywają wiedzę o sobie i otaczającym ich środowisku.

Jako terapeuta-praktyk uważam, że każdy z nauczycieli  ( przedszkolnych i wczesnoszkolnych ) powinien posiadać, a przynajmniej przeczytać ową książkę i na niej się opierać, wówczas gdy pojawią się trudności podczas nauki liter. Na swoich zajęciach z całą pewnością wykorzystam ćwiczenia, które mogą mi posłużyć  do utrwalenie danego materiału, gdy dzieci będą mieć trudności z opanowanie, rozpoznawaniem, pisaniem czy czytaniem liter.
Cennym walorem terapeutycznym jest również wprowadzenie ćwiczeń i zadań, które wzbogacają wiedzę dzieci o otaczającym ich środowisku, a także o samym  sobie. Ćwiczenia są kolorowe i różnorodne dzięki czemu można podtrzymywać ciekawość uczniów w procesie edukacyjny, co jest niezwykle istotne ale trudne. 
Każde ćwiczenie zostało przygotowane z wielką starannością i dokładnością zgodnie z zasadami metodyki nauczania. Dzięki czemu uczniowie mają szanse ugruntować swoją wiedzę.

Książka godna polecenia, a ćwiczenia w niej zawarte z całą pewności pomogą uczniom w przyswojeniu liter, które są niezbędnym elementem do rozwoju innych umiejętności szkolnych.


Anna Radwańska – terapeuta pedagogiczny. 

Książkę można kupić tutaj